Teate

ТЕАТЕ - ПЪТ КЪМ ДУХОВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Теате, както и другите енергийни системи,е енергия от същия Божествен източник, но с различна вибрация. Разликата при нея е, че тя въздейства върху фините ни тела, отстранява проблема от това фино тяло, в което е възникнал, и по този начин се осъществява изцеление на физическото тяло. С енергията на Теате се въздейства отвън навътре към тялото, като позициите са само около главата и са 5 на брой.

Изчиствайки ефирните тела от всичко негативно, Теате повишава тяхната светлинна вибрация и отваря пътя към духовно израстване. Системата спомага първо да осъзнаем кои сме като индивиди, да изградим своята личност. След това ни научава да осъзнаем, че сме част от цялото, което е създадено от Божествения творец. Вървейки по пътя на духовността, Теате ни стимулира да разберем, че сме съ-творци и сме самият Творец.

Задължително условие за изучаване на енергията Теате е да имате завършено Второ ниво на традиционно Рейки.

Теате първо и второ ниво се изучават заедно.