Reiki Atlantis - Рейки от Атлантида

ЗАВРЪЩАНЕ НА СВЕЩЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ ОТ АТЛАНТИДА (ЕДНО НИВО)

Преди хиляти години, в античната Антлантида,живяла една жрица, наречена Каара. Тя била отговорна за лечението в един от многото храмове на Атлантида.По това време лечението с кристали било широко разпространено и много успешно използвано, но Каара била специалист в Свещената Геометрия.Тя използвала математични формули и геометрични чертежи, които когато се активирали произвеждали честотни вибрации можещи да въздействат в което и да е енергийно ниво на човека предизвиквайки бързо и прецизно лечение. Каара започнала да обучава хората да използват символите създадени чрез свещената геометрия. Те започнали да ги слагат в домовете си и местата в които работели и това им носело хармония, щастие и добро здраве. Този хармоничен период продължил дълги години, до момента, когато някои жреци с технологични наклоности започнали да залитат в практиките си и забравили да използват Любовта като основа на действията и мислите си.Това довело до разрушаването на Атлантида. Каара,когато видяла,че всичко ще бъде унищожено заедно с други жреци и жрици се пренесла в далечни земи където се спасила от катастрофата.Тя взела със себе си цялото познание и всички свещени символи, както и техниките за тяхното прилагане.

Хиляди години изминали докато човечеството било готово да получи отново познанието на Свешената Геометрия и Свещените Символи. Този момент дошъл и Каара започнала внимателно да обучава как да бъдат пресъздадени символите така,че енергийните им вибрации да бъдат способни да въздействат и променят леките енергийните сруктури и да донесат излекуването на много болести.

Свещената геометрия е в основата на двадесетте символа от лечебната асистема Рейки Атлантида. Тези символи са под формата на мандали и въздействат върху енергийните тела, като довеждат до активиране, защита, хармонизиране на телата; свързване с присъствието Аз Съм чрез Божествената Любов. Създават Универсален съюз с Аз Съм Ра. Предизвикват клетъчна реверсия, работят върху кармичната мрежа, повторно свързване с времето,връзка със свещения момент, концентрация на светлината, интегриране на телата.Чрез Универсалната мандала Рейки Атлантида изпращаме лечение на разстояние без да е нужно личното присъствие на този който получава енергията.