Рейки

Рейки

Рейки е духовна практика, разработена през 1922 г. от японския будист Микао Усуи, която по-сетне е възприета от учители, представящи различни традиции. Използва техника, често наричана полагане на длани или полагане на ръце като форма на комплементарна терапия и понякога е класифицирана като източна медицина от някои медицински организации. Практикуващите рейки вярват, че чрез тази техника прехвърлят („дават“) „универсална жизнена енергия“ (наричана рейки) под формата на ци. Отдаването на рейки става чрез дланите, което й позволява да се ползва за самолечение и определено състояние на социален еквилибриум. Според практикуващите рейки трансферирането й към пациент повишава неговото благополучие.

Излизайки извън Япония, рейки практиката добива широка популярност в Европа и САЩ.