Радиестезия

Радиестезия

Радиестезията е наука, която дава възможност да се изследва материята на енергийно ниво. Един от Вселенските закони гласи, че всяко нещо в нашия свят трепти с определена честота. Тези трептения се пораждат вследствие движението на електроните в атома и по този начин се създават вибрации. Именно те могат да бъдат доловени и изследвани радиестезично.

До скоро в България тази наука се смяташе за окултна и мистична, само защото беше неразбрана. Освен това има и много твърдения, че радиестезията подвежда и лъже. Тези твърдения са базирани на неопитността или твърде голямата прибързаност на начинаещи радиестезисти, защото и в радиестезията има етапи и нива на развитие и едва, когато е достигнато определеното ниво от теоритичен и практичен опит, може да се разреши правилно казус отговарящ на съответното ниво.

Чрез тази наука могат да бъдат доловени лъчения, които въпреки техническия напредък, остават под прага на чувствителност на съвременната техника. Поради тази причина това остава един от най-достоверните и сигурни методи на изследване в много области, включително и в локализирането на геопатогенни зони.

Електросмог

Понятието електросмог означава изкуствено създадени електромагнитни полета в околната среда. Всички електрически устройства, проводници, части от електрическата мрежа, клетките на телекомуникационните оператори, кабели за доставка на интернет, рутери и други, създават унищожителни полета от електромагнитни честоти. Тези полета са с особена форма на съществуване на материята, създавана от движещи се или неподвижни електрични заряди. Това е силово поле, чрез което се осъществяват електромагнитните взаимодействия.

Продължителният престой в такава патогенна зона предизвиква главоболие, отпадналост, раздразнимост, агресия и други. Главоболието е първият признак за натрупване на вредните вълни от съвременните технологии. То често се описва като напрежение, сякаш има външно притискане, което е равномерно по цялото протежение на главата.

Когато електромагнитното поле обхваща леглото, нарушенията в психоемоционалния тонус се проявяват като трудно заспиване, често събуждане и при по-голямата част от случаите се наблюдава невъзможност за заспиване на тишина.

Вредното електромагнитно поле на проводник от битовата електрическа мрежа, може да достигне обсег, повече от 7 - 8 метра. А когато вредните вълни са повече от една, интензитета им се увеличава в пъти, което зависи от мощността, сечението и напрежението на проводника, а също така и от вида на другия излъчвател (телефонен или интернет кабел, рутер, електрически уред или друг вид), материалът, през който преминават и други фактори.

Има направени много изследвания, които доказват разрушителното действие на електросмога, не само от международното общество за изследване на електросмог IGEF, но и от много други независими учени и институции, както български, така и чуждестранни.

Балансът и хармонията на дома

За радиестезия и енергии в България започна да се говори свободно, сравнително от скоро, но за щастие това вече не е тема табу и всеки може да се докосне до информацията необходима за подобряване качеството на живот на енергийно ниво.

Най - благоприятно въздействащите хармонизатори за балансиране на енергията в дома и офиса са пирамидите.

Освен неутрализиране на геопатогенните зони, пирамидалната структура значително подобрява нивото на стрес, напрежение, чувството на умора и отпадналост, както и повишава жизнеспособността, тонуса, самочувствието и здравословното състояние.

Освен редицата благоприятни промени, които настъпват в психоемоционален план, пирамидите имат и много други положителни свойства, които са доказани не само от чуждестранни, но и от български учени.

Ето и някои от тях:

Пирамидите лекуват. Доказано е подобряването на редица системи (нервна, сърдечно-съдовата и лимфна) и енергийни канали (балансират хода на меридианите, чакрите и нормализират хода на електричните и магнитните потоци в човешкия организъм).

Лабораторните изследвания доказват, че пирамидите ни помагат да живеем по-здравословно като пречистват повече от 40 вида химически вещества и замърсители от храните, напитките, хранителните добавки и билките, които консумираме, само чрез поставяне в обсега на действие на пирамидата за няколко часа.

Козметиката е друг продукт, който може да бъде хармонизиран чрез пирамиди, в следствие, на което придобиват фин аромат и смекчават своето действие върху човека. Намаляват действието на вредните разтворители като: стабилизатори, фреон, алкохоли и други.

Пирамидите пречистват бижута и украшения от волно или неволно инпрегнирани вредни вълни.

Геопатогенни зони

Думата "Геопатогенен" идва от "Гео" - земя и "Патоген" - страдание.

Геопатогенните зони са естествено излъчване на планетата, локализирано в дадени места на повърхността ѝ и представляват високочестотни вълни с дължина в дециметровия диапазон.

Още в дълбока древност наричали тези зони мъртви, защото насажденията, дори да успеят да израснат, не се развивали добре и не били толкова плодородни.

Френският преподавател по електротехника Луи Тюрен - наричан още "Бащата на съвременната радиестезия", успява да докаже, че пребиваването върху геопатогенни зони спомага за причиняването на заболявания като рак, туберкулоза, тифус и други тежки болести.

С помощта на радиестезията, той доказва на света колко са опасни геопатогенните зони, и едва след неговите проучвания се обръща сериозно внимание на тези коварни земни лъчения.

За всички, които се занимават с духовни практики, менталисти, био-енергетици, енергийни лечители и други, които са по-чувствителни към обграждащите ни енергии, е истинско изпитание престоят върху болестотворните зони. За другите, които попадат извън тези категории, облъчването е не по-малко вредно, но те го регистрират доста по-късно, след едно значително натрупване на геопатогенен стрес и съответно изчистването му е по-бавно и по-трудно.За всички, които се занимават с духовни практики, менталисти, био-енергетици, енергийни лечители и други, които са по-чувствителни към обграждащите ни енергии, е истинско изпитание престоят върху болестотворните зони. За другите, които попадат извън тези категории, облъчването е не по-малко вредно, но те го регистрират доста по-късно, след едно значително натрупване на геопатогенен стрес и съответно изчистването му е по-бавно и по-трудно.За всички, които се занимават с духовни практики, менталисти, био-енергетици, енергийни лечители и други, които са по-чувствителни към обграждащите ни енергии, е истинско изпитание престоят върху болестотворните зони. За другите, които попадат извън тези категории, облъчването е не по-малко вредно, но те го регистрират доста по-късно, след едно значително натрупване на геопатогенен стрес и съответно изчистването му е по-бавно и по-трудно.За всички, които се занимават с духовни практики, менталисти, био-енергетици, енергийни лечители и други, които са по-чувствителни към обграждащите ни енергии, е истинско изпитание престоят върху болестотворните зони. За другите, които попадат извън тези категории, облъчването е не по-малко вредно, но те го регистрират доста по-късно, след едно значително натрупване на геопатогенен стрес и съответно изчистването му е по-бавно и по-трудно.

Научно доказано е, че храните абсорбират болестотворните честоти и с консумирането им се приема доза геопатогенно натоварване. Поради тази причина от изключителна важност е мястото, на което съхраняваме хранителните продукти (особено течните такива) да бъде чисто от вредни вълни.

Причинители на патогенни зони са:

Подземна течаща вода, Геомрежи на Хартман и Кюри, Разлом, Електросмог, заразени зони, подземни кухини.

Геомрежа

Геомрежите са кръстосани магнитни линии, които минават дълбоко под земната повърхност и пресечните им места образуват мощни енергийни стълбове, които се проектират на земната повърхност като геопатогенни зони.

Тези мрежите са открити през 30-те години на миналия век и са кръстени на техните откриватели Хартман и Кюри.

Геопатогенните зони образувани от магнитните линии имат поляритет (заряд) - съответно положителен и отрицателен.

При продължителен престой върху положително заредена геопатогенна зона (без значение от мрежата), човек се преенергизира и става агресивен, изнервен, неспокоен, трудно заспива, често се събужда, сутрин става винаги преди определеното за това време, има сутрешна неразположеност, която в повечето случаи се изразява с умора. Също така е възможно да се проявят и следните симптоми: световъртеж, гадене, главоболие (без видима причина), а при по-чувствителните и сензитивни хора симптоматиката е значително по-изразена.

Отрицателно заредената геопатогенна зона изсмуква енергията на човек и усещането е подобно на среща с "енергиен вампир". При продължителен престой върху такава зона човек се чувства отпаднал, депресивен, апатичен. Когато вредните вълни се натрупат в тялото на човек, той изпитва силна нужда от сън и това често се описва като: "Сякаш клепачите ми тежат", "Не мога да си държа главата изправена". Това явление се забелязва най-често на работното място (при позиционирано такова), защото отивайки свежи и отпочинали, умората внезапно се появява. Когато леглото се намира върху отрицателно заредена геопатогенна зона, човек сутрин се събужда изморен, без значение от времето, което е прекарал в сън. Характерното за такава зона е, че когато човек се събуди, не може повече да заспи, въпреки че изпитва такава нужда.

Подземни течащи води

Подземните течащи води генерират вредни вълни, които се проектират на земната повърхност като геопатогенни зони. Не водата създава тези вредни вълни, а движението ѝ. Тоест динамиката, с която водата взаймодейства с кухината, в която тече, създава вибрации, които се проектират на повърхността като геопатогенна зона.

Замърсяването на водата определя степента, с която тя ще въздейства върху защитните сили на имунната система на всеки жив организъм.

Интензитета на вредните вълни на подземно течащата вода не се определя само по това дали тя е замърсена или не, а и от дълбочината, дебита и мястото на облъчване върху тялото. Колкото по-бързоструйна, повърхностна и пълноводна е една подземна вода, толкова по - силно излъчване създава над повърхността на земята. Най-мощни са вълните на подземните минерални и термални води. Тези излъчвания са толкова мощни, че могат да бъдат регистрирани на 400 метра над повърхността на земната кора.

Освен всички болестотворни вълни, който подземно течащата вода носи, тя може да има огромно влияние върху психиката и психо-емоционалното състояние на човек. Най-честите оплаквания при хора, спящи върху подземно течаща вода са: неспокоен сън, чести събуждания, общо неразположение, сутрешна умора, много често описват състоянието си с думите: "Ами не знам какво да кажа, просто не се чувствам добре". Оплакванията, създавани от вълните на подземно течащата вода, в повечето случаи са общи отколкото конкретни, за разлика от разломите, електромагнитния смог и геопатогенните мрежи на Хартман и Кюри.

През 30-те години на миналия век Луи Тюрен успява да докаже зависимостта между онкологичните заболявания и геопатогенните зони, което поставя основите на изследванията на тези коварни вълни.