Психологическа помощ и подкрепа за деца и възрастни.

Психотерапия

Консултация, диагностика и терапия на деца с проблеми в поведението, аутизъм, затруднения в говора, хиперактивни и агресивни деца, затруднения в адаптацията.

Консултации с родителите, тъй като те имат ключова роля в психичното, социално и емоционално развитие на детето.

Проблемни взаимоотношения.

Житейски трудности.

Тревожност при раздяла и смърт на близки

Вярвам, че всеки има сили да се справи с проблемите, пред които е изправен и да намери най-доброто решение. Консултирането или терапията помагат на човек да погледне, да оцени проблема от друг ъгъл и да намери решение.

Мария Георгиева - Психотерапевт.