Лечебни свойства на кристалите

Кратка история на кристалите.

Формиране и структура на кристалите.

Установяване на контакт с кристалите.

  • Синтонизиране

Техники за използване

  • Подготовка
  • Индивидуално използване
  • Използване по двойки

Техники за програмиране

  • Програмиране на образ – мисъл-енергия
  • Програмиране на образ – емоция

Техники за отпрограмиране.

Характеристики на някои кристали.

13-те свещени кристали.