Karuna Reiki

Системата Каруна Рейки е разработена от Уилиам Ранд. Тя дава добри резултати на емоционално, ментално и психологическо ниво. Системата включва настройки, медитация и техники за лечение. Тя е за тези, които искат да работят на кармично ниво. Каруна Рейки включва общо 8 символа в първа и втора степен. Те могат да се изучават и паралелно. Съществува и трета степен за учители.

Каруна Рейки е развита като система от Усуи и Тибетско Рейки с желанието и стремежа към онова, което естествено следва, че “има и нещо по-голямо”, чакащо да бъде открито.